Skrivet av: energikonsulten | augusti 22, 2013

Nu är det allvar – Overshoot Day passerad

Nu har vi definitivt passerat stadiet då vi trodde att folk som kämpade för en bättre miljö gick omkring som Åsanissemarxister i fotriktiga skor och Fjällräven-ryggsäckar. Nu angår det oss alla för nu inträffade Overshoot Day 2 dagar tidigare än i fjol och 5 veckor tidigare än 2011. En klar trend utför alltså. Jag förstår inte varför det skall vara så svårt att begripa att om detta fortgår är det slut på våra valmöjligheter innan detta århundrade är slut. Istället för att energieffektivisera och styra om till förnybar energi som EU-direktivet säger, fortsätter jakten på ”billig” energi. Det senaste är att det i Storbritannien pågår utvinning av skiffergas genom en metod som kallas Fracking dvs att genom borra ner till skifferlagret pumpa ner en blandning av vatten och kemikalier som spräcker lagret och därigenom få upp gasen. Grundvattnet löper väldigt stor risk att förorenas i stil med vad som skett i USA. Därför sker detta inte utan protester från Medborgarna. Se dagens artikel i SDS.

Vad skall/kan vi göra då? Jo vi skall påverka vår regering att följa EU-direktivet och se till att omställningen går snabbare. Genom lagstiftning? Naturligtvis måste de folkvalda se till att det regelverk som Unionen skapar efterföljs. Samtidigt måste vi förbjuda utvinning av fossil energi typ skiffergas som kan förorena vår miljö. Vi måste få stopp på den ansvarslösa förbrukningen av jordens resurser = dvs kapitalet. Vi måste skapa utrymme för tillväxt genom att energieffektivisera och sätta upp ett ramverk för detta. Då kan vi klara det. Om inte, då fortsätter det utför…

Läs Aftonbladets artikel om Overshoot Day.

Ladda ner och läs Sydsvenskans artikel om protesterna mot Fracking i Storbritannien: sydsvenskan_2013-08-21 Fracking Storbrittanien

Annons
Skrivet av: energikonsulten | oktober 14, 2012

Skiffergas ett uselt alternativ

Här kommer ett bevis på att inga medel sparas för att få fram ”billig” energi. Skiffergas som tas fram med hjälp av en metod som kallas Fracking skall vi helt enkelt inte acceptera. Dels är den en helt miljövidrig metod med bland annat förstört grundvatten som följd. Se filmen nedan så förstår du vad jag menar. Det är ännu ett sätt att upprätthålla tillväxt på Moder Jords bekostnad. Vi måste istället hushålla med naturresurserna och effektivisera energiförbrukningen och satsa på förnyelsebar energi. Det kommer innebära att denna bransch kommer att växa och skapa många nya arbetstillfällen.

Ibland verkar det som om myndigheterna anser att 2050 är ett slutdatum. Det får bli som det blir efter det. I ekonomiska termer kan man jämföra det med ett seniorlån. En pensionär lånar en miljon på sitt hus för att leva gott sina sista år. När han går bort är pengarna slut och banken tar huset. Att lämna efter sig ett högt belånat hus till barnen är inte rätt – och det står knappast på deras önskelista heller.

Våra kommande generationer kan inte gärna välja bort jorden för det finns faktiskt ingen annanstans att ta vägen.

 

Skrivet av: energikonsulten | februari 17, 2012

Energilunchen 2012 i Malmö

Energilunchen i Malmö ägde rum på restaurang KAMAKI där ett läckert grekiskt grillspett intogs av merparten av de församlade. Intressanta diskussioner fördes om bl.a. energieffektivisering i allmänhet och miljonprogrammet i synnerhet. Zoltan Kiss på Urban Vision har verkligen ett intressant koncept gällande detta vilket vi säkerligen får höra mer om i framtiden.

Nästa energilunch äger rum den 12/4-12.

Skrivet av: energikonsulten | januari 30, 2012

Sverige sämst i klassen!

Som jag tidigare nämnt har EU formulerat en ambition att minska energianvändningen i medlemsländerna med 20% fram till 2020 som första mål och 50% 2050 som slutmål. Sedan finns det ett antal delmål på vägen också för avstämning och uppföljning och korrigering om det behövs. Jag tycker det är en enkel matematik, vi skall energieffektivisera för att sänka vår energikonsumtion med 20% i förhållande till ett jämförelseår, punkt slut. Men si, så enkelt är det inte för Sverige inte. Här har vi, förmodligen som enda land i Europa, formulerat om detta mål till ett intensitetsmål kopplat till vår BNP och inte ett absolutmål. Detta innebär att vi i praktiken kan öka vår energiförbrukning och därmed utsläppen av växthusgaser. Fy skäms!

Vi blir ständigt förda bakom ljuset av myndigheterna. Jag och många andra med mig har trott att vi ligger långt framme med vårt arbete med att få ner energikonsumtionen, det gör vi alltså inte. Tyskland som är Europas starkaste ekonomi skall avveckla kärnkraften då de inte kan garantera 0-tolerans mot olyckor. Istället satsar de på förnybar energi och de som besökt Tyskland på senare tid kan vittna om att de finns utrustning för solenergi på nästan varje tak där, såväl solvärme- som solcellsanläggningar. England och Danmark har sedan en tid tillbaka infört s.k. Vita certifikat som innebär ett sätt att finansiera just investeringar i förnyelsebar energi. Något gör väl Sverige i alla fall. Svaret är nej eller mycket lite. I EU-direktivet står det att alla nya offentliga byggnader fr.o.m.  den 1/1-2019 skall byggas som en ”Nära noll byggnad” eller NNE, d.v.s. att den inte skall förbruka någon eller nästan ingen energi för uppvärmning. Boverket som ger ut våra byggnormer släppte den senaste revideringen i december 2011, BBR19, och där anser man i stort sätt att våra krav är tillräckliga redan. T.ex. för nya bostadshus i klimatzon 3 (=södra Sverige)har man sänkt den specifika energianvändningen från 110 kWh/m2,år till 90, alltså långt ifrån 0. För elvärmda hus ingen sänkning alls, fortfarande 55 kWh/m2,år. Man skulle kanske kunna acceptera denna ”Närmare Noll” filosofi om man visste att detta var ett steg mot energineutrala byggnader men så är det inte presenterat.

Man får heller inte glömma bort varför vi skall göra detta, och varför EU har antagit energidirektivet och t.o.m. kommit med en revidering som innebär en skärpning. Forskarna världen över är väl numera ganska överens om att CO2-halten i atmosfären stiger och därmed temperaturen som gör att isarna vid polerna smälter och havsytan stiger. Det man inte är överens om är hur stor människans påverkan är i det hela.

Men vågar man chansa på detta, the ”tipping point” är nära, http://www.guardian.co.uk/environment/2005/aug/11/science.climatechange1 är vi inte skyldiga kommande generationer att göra allt vi kan för att förhindra en naturkatastrof och sluta slösa med jordens resurser som trots allt är ändliga.

Skrivet av: energikonsulten | januari 16, 2012

Vindkraft på frammarsch

Det är ingen tvekan om att vindkraften är på stark frammarsch i Sverige och det är bra. Det vi också behöver är att den förnybara energin kommer från fler källor så jag hade gärna sett liknande artiklar om t.ex. solenergin. Att detta är nödvändigt framgår bl.a. av Hans Nilsson artikel och vilka svårigheter vi har att få ett enat och samlat program för att klara målen framgår ur en annan länk på samma sida.

Det är bara att konstatera att vi har en lång uppförsbacke innan vi är framme.

Skrivet av: energikonsulten | januari 2, 2012

energi, politik och framtiden

Om fyrtio år är oljan slut. Då är även oljan som ligger bundet i sand i Alaska medräknad. Detta har noggranna satellitmätningar tagit fram. Vi är då framme runt 2050 vilket råkar sammanfalla med EU-direktivets mål om att vi skall ha minskat vår energiförbrukning med 50 % samt att den då förbrukade energin skall vara förnybar, dvs. komma från t.ex. sol eller vind. Politikernas oförmåga och ovilja att fatta impopulära beslut bidrar inte till tron på att vi skall lyckas nå det uppställda målet. Se bara på vad som hände i Durban. Energidirektivet hänger naturligtvis samman med att vi skall minska vårt CO2-utsläpp och därmed nå det globala målet att temperaturen i atmosfären inte skall tillåtas höjas med mer än 2 °C.

Efter denna något pessimistiska inledning kan man fråga sig om det inte finns något vi kan göra medan vi väntar. Självklart finns det massor vi kan göra. Det är bara att följa råden från massmedia, lågenergilampor, Eco Driving m.m. Titta in på Energimyndighetens och Boverkets hemsidor och läs mer om detta.

Uppvärmning och klimatisering av vårt byggnadsbestånd står för en väsentlig del av vår totala energiförbrukning. Speciellt det äldre beståndet som har ett sämre klimatskal, har också en energiförbrukning som ligger mycket över nybyggnads-kravens energiprestanda. Omoderna installationer utan återvinning eller som inte har behovsanpassad drift är andra exempel på energitjuvar som kan byggas bort.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Låt oss tillsammans slå ett slag för den här planeten, vi har ju bara den.

Kategorier